At the Edge – Grafikens Hus

September 1st, 2007

All She Ever Wanted Was Everything - Laura Berman’s Rock Collection

 

At the Edge
CONTEMPORARY PRINT ART

DERIVED FROM PRINTMAKING AT THE EDGE BY RICHARD NOYCE

 

 

Grafikens Hus
Gripsholms Kungsladugård

Stora salen Lilja Art Gallery

647 31 Mariefred, Sweden

1 september – 27 januari 2008

RICHARD NOYCE har i sin bok Printmaking at the Edge samlat ett 40-tal konstnärer som undersöker grafikens möjligheter och befinner sig i ett spännande tekniskt gränsland. Här möter nya digitala tekniker de traditionella och de utvalda konstnärerna speglar var och en på sitt sätt strömningar inom den expansiva internationella grafiken i början av 2000-talet.

I Grafikens Hus utställning At the Edge visas nio av dessa internationella konstnärer, som ger en inblick i den innovativa fas som grafiken just nu är inne i. Den samtida grafiken är vital, spännande och nyskapande. Utställningen At the Edge är i högsta grad ett exempel på det. Utställningen arrangeras i samarbete med Falutriennalen, som visar de flesta av konstnärerna i Richard Noyces bok.

I slutet av oktober arrangeras också en workshop i Grafikens Hus under ledning av den argentinska konstnären Alicia Candiani. En workshop för utvalda unga konstnärer som kommer att bli något utöver det vanliga.

Deltagande konstnärer i Grafikens Hus utställning;
Iwona Abrams, England
Rebecca Beardmore,Australien
Laura Berman, USA
Alicia Candiani,Argentina
Wayne Eastcott, Canada
Davida Kidd, Canada
Koichi Kiyono, Japan
Ingrid Ledent, Belgien
Joris Martens, Belgien

http://www.grafikenshus.se/